Vestjyllandskredsen

Kreds Vestjylland består af i alt 8 kommuner. Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg kommuner. Kredsen afholder 4 møder om året hvor kommunerne på skift, efter alfabetisk orden er værtskommune og mødearrangør.
 
Alle kommuner i kredsen deltager aktivt med fint fremmøde og deltagerantallet er normalt ca. 30 personer. Møderne er fastlagt i kredsens vedtægter til sidste tirsdag i februar, maj, august og november.
 
På møderne drøftes relevante høringer, afgørelser, vejledninger og ny lovgivning. Desuden drøftes aktuelle konkrete byggesager, når der er principielle problemstillinger.
 
Kredsens strategi er, at samarbejdet mellem kommunerne skal øges. Dette arbejde er påbegyndt ved etablering af en erfa-gruppe om landbrugsbyggeri, og oprettelse af et internet-forum til korte spørgsmål/svar. I fremtiden er det hensigten, at der skal etableres flere erfa-grupper, ligesom fælleskurser også er en mulighed.
Thomas G. Frydensbjerg
Thomas G. FrydensbjergAfdelingsleder
Ringkøbing-Skjern Kommune
Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing
 9974 1253

Søg på sitet