Byggelovsdage 2021

Image

Indbydelse til Byggelovsdage 2021

Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO, indbyder i samarbejde med Bolig- og Planstyrelsen hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Byggelovsdag 2021.

Til Byggelovs- og Planlovsdagene i 2020 erfarede vi, at flere så med når vi sendte virtuelt. For at tilgodese begge interesser og komme bredere ud, afholdes  Byggelovsdag 2021 som et kombineret fysisk fremmøde og virtuelt webinar den 15. og 23. november 2021.

Programmet Byggelovsdage 2021 fra kl. 10:00-13:00 er et kombineret fysisk fremmøde & virtuelt webinar.

Deltagere der er fysisk fremmødt, vil desuden deltage i en workshop for eftermiddagens program indtil kl.15:00.

Byggelovsdagen indeholder traditionelt en række oplæg om det, der aktuelt rører sig inden for byggesagsområdet og det som er på vej. Bolig- og Planstyrelsen vil bl.a. orientere om seneste nyt. Herunder bl.a. ændringer i BR18, certificeringsordningen og den nationale strategi for bæredygtig udvikling.

Derefter et oplæg fra Danske Beredskaber om de ændringer som pågår i øjeblikket og som bliver gældende efter årsskiftet. Der vil bl.a. blive oplyst om de indsatstaktiske forhold, drift- og vedligeholdelsesplaner, ny lovgivning om brandsyn mm.

Endelig vil vi sætte fokus på indeklimaproblemer og skimmelsvamp, som er et stigende problem i vores boliger. Byfornyelsesloven foreskriver at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, så disse ved deres indretning og beliggenhed ikke er sundhedsfarlige. Vi skal høre erfaringer med 
hvordan man kommer dette til livs.

Eftermiddagens program bliver en workshop for de der har mulighed for at deltage fysisk. En del af workshoppen kommer til at omhandle de største udfordringer i byggesagsbehandlingen lige nu. 
Kan vi afgrænse dem og i fællesskab komme videre med, hvad der skal til for at løse dem?

Under afviklingen af byggelovsdagen har vi tekniske muligheder for at indsamle spørgsmål fra deltagerne, men kun i begrænset omfang. Derfor vil der bag panelet være et team, der finder frem til de mest stillede spørgsmål til besvarelse af oplægsholderne under selve mødet. I det omfang det er muligt, kan yderligere spørgsmål evt. besvares efterfølgende.

Med udgangspunkt i ovennævnte emner og dagens program, vil vi byde dig velkommen til en spændende BYGGELOVSDAG, hvor du kan høre om det nyeste inden for  fagområdet.

Med venlig hilsen

Hans Eghøj
Formand for DABYFO og KTC faggruppen for byggelov

Søg på sitet