Byggelovsdage 2017

Image

Indbydelse til Byggelovsdage 2017

Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO, indbyder i samarbejde med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Byggelovsdage 2017.

Byggelovsdagen vil indeholde en række oplæg om det, der aktuelt rører sig inden for byggesagsområdet.

Byggelovgivning

På BYGGELOVSDAGEN vil Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen blandt andet orientere os om status på arbejdet med certificeringsordningen og de kommende vejledninger, der skal understøtte ordningen. Herudover vil vi høre om ændringerne af regler for småhuse (carporte, garager m.v.) og sidst men ikke mindst, vil der være en præsentation af Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsens nye digitale platform.

Planlovsændringer
Mange byggesagsbehandlere håndterer udover byggesagsbehandling jf. Byggeloven - også landzoneadministrationen.
På BYGGELOVSDAGEN vil der med udgangspunkt I den nyligt vedtagne planlov, blive rettet fokus på de ændringer der er indført. Advokatvirksomheden Codex vil orientere om de vigtigste planlovsændringer med særligt fokus på landzoneadministrationen.


Statsforvaltningen

Statsforvaltningen deltager på BYGGELOVSDAGEN hvor de I deres oplæg vil tage udgangspunkt i de sagstyper, hvor der opleves flest udfordringer. 


KL – om tilfredshedsmålinger

Alle landets kommuner arbejder strategisk med at sikre erhvervslivet de bedst mulige rammer og har fokus på at give en god service og korte sagsbehandlingstider. Udviklingen af en tilfredshedsmåling er en del af en strategisk indsats, for både at sikre den enkelte kommune relevant og løbende ledelsesinformation og er også med til at give et samlet billede af tilfredsheden med den kommunale service på tværs af landet. 

Byggelovsdagene gennemføres som 2 ens arrangementer

Med udgangspunkt i ovennævnte emner og dagens øvrige program, vil vi byde dig velkommen til en spændende BYGGELOVSDAG, hvor du udover at høre det nyeste inden for fagområdet, også får rig mulighed for at udbygge dit netværk.

  • Aarhus, onsdag den 8. november 2017 på Centralværkstedet i Aarhus
  • København, onsdag den 22. november 2017 på Comwell Conference (Bella Sky)

Med venlig hilsen

Åse Nielsen
Formand for DABYFO og KTC faggruppen for byggelov

Søg på sitet