Indbydelse - Planlovsdage 2017

Image

Indbydelse til Planlovsdage 2017

DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger til Planlovsdage 2017.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har netop fremsat lovforslag om modernisering af Planloven.

Hensigten med lovforslaget er at give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling samtidig med, at der værnes om landskaber, natur og miljø.

Kommunerne vil med den nye planlov få et øget råderum og en række nye muligheder i den fysiske planlægning. Med de nye muligheder følger et større ansvar og afvejningen af forskellige hensyn i planlægning vil i større omfang skulle ske lokalt.

Den nye planlov betyder f. eks., at kommunerne får nye udviklings-muligheder i kystområderne, nye muligheder i landdistrikterne til at fremme bosætning og erhverv, bedre rammer for produktions-virksomheder, bedre udviklingsmuligheder for detailhandel og mere fleksible rammer for byudvikling. Derudover imødekommer lovforslaget kommunernes og erhvervslivets efterspørgsel efter mere fleksibel og smidig administration.

På planlovsdagene vil lovforslaget naturligt være i fokus, og Erhvervsstyrelsen vil lægge ud med en orientering.

Kommunale idéer til planlægning i kystnærhedszonen og Landzoneadministration vil også være nogle af de emner vi skal høre om.

Og herudover vil planlovsdagene byde på oplæg om Strategisk ledelse af byudviklingen, om muligheder i arbejdet med Smart City, og sidst men ikke mindst et oplæg om deleøkonomi i den kommunale planlægning.

Planlovsdagene vil som nævnt byde på en række spændende indlæg, som belyser emnerne fra forskellige eksperters vinkel. Du vil herudover, få mulighed for at udbygge dit netværk og diskutere emnerne med dine kolleger. Vi håber naturligvis, at programmet giver anledning til refleksion og inspiration til, hvordan vi sammen kan arbejde med planlovens nye muligheder, så det kommer til at give mening i dagligdagen.

Med venlig hilsen

Åse Nielsen, Formand DABYFO
Sigmund Lubanski, Underdirektør Erhvervsstyrelsen
Anja Carlslund, Formand Danske Planchefer
Søren Gais Kjeldsen, Formand KTC

Søg på sitet