Fynskredsen

Fynskredsen dækker de 10 kommuner Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Kommunerne er forskellige i forhold til typen af sager og byggesagsbehandlerens rolle og kompetencer. Alle kommuner deltager aktivt, og vi har gode erfaringer med at mødes.

Vi kommer til at kende hinanden bedre og får mulighed for faglig sparring med andre end egne kollegaer. Møderne gør det også nemmere at ringe/skrive til en kollega i en anden kommune, hvis man lige har behov for et god råd eller ved der sidder én med en særlig viden.

Vi holder 2 møder hvert år, hvor kommunerne på skift er værtskommune og mødearrangør, og der er normalt sat ½-1 dag af til mødet. Ofte arrangerer værtskommunen rundvisning på et interessant byggeri eller lokalplan- eller byområde i udvikling. Andre gange har vi et emne i fokus ofte med hjælp fra en oplægsholder/foredragsholder.

Faste punkter på hvert møde er afklarende drøftelser og bordet rundt/gensidig information om de daglige udfordringer som bygningsmyndighed samt drøftelse af ny lovgivning og juridiske spørgsmål.

Kredsbestyrelsen består i øjeblikket af: Sandra Enøe Mashoff-Køgelbø, Langeland Kommune og Karsten Gabelgaard Jensen, Middelfart Kommune samt Stine Pihl fra Nyborg Kommune.
Stine S. Pihl
Stine S. PihlFaglig koordinator
Nyborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
 6333 7932

Søg på sitet