Featured

Byggelovsdage 2023

Image

Indbydelse til Byggelovsdage 2023

Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO, indbyder i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale bygningsmyndigheder til Byggelovsdag 2023.

Byggelovsdagene har til formål at give ny og relevant viden til kommunerne om myndighedsbehandlingen af byggerier i Danmark og fremme netværk på tværs af kommuner, for at sikre bedre ensretning af byggesagsbehandlingen.

Den 14. og 21.11.2023 kan man deltage fysisk i dagens program på konferencestederne.
Den 14.11. 2023 livestreamer vi dagens program i Kolding, så det sendes ud som et webinar til deltagere hjemme i kommunerne.


Som et nyt element byder DABYFOs formand velkommen sammen med formanden for KTCs byggelovsgruppe, for at oplyse om sammenhængen i foreningernes organisering og samarbejde.

Formiddagen byder på indlæg fra de to styrelser, som i størst omfang er med til at fastsætte rammen for kommunernes arbejde og administration af lovgivningen i forbindelse med myndighedsbehandlingen af byggesager, nemlig Social- og Boligstyrelsen som regeludsteder og

Nævnenes Hus som klageinstans. Der vil derfor både være nyt om kommende ændringer i byggelovgivningen og implementering af nye EU-regler, og der vil blive sat fokus på kommunernes afgørelser, herunder særligt i forhold til helhedsvurderinger.

Kommunerne er fortsat ved at finde deres ben i samarbejdet med de certificeringsorganer, som er kommet til med BR18. Dette sker løbende i takt med, at certificerede rådgivere fået frataget deres
certifikater, eller der bliver fundet fejl i projekter i forbindelse med en ny certificering.

Det er et element i den samlede kæde, som skal bidrage til at sikre et højt sikkerhedsniveau i bygninger i Danmark, men kommunerne har ikke nødvendigvis stor viden om certificeringsorganernes arbejde med kontrol med certificerede rådgivere og godkendelse af nye rådgivere. Det vil Dancert derfor over middag, give os et indblik i.

Lovliggørelsessager fylder mere og mere hos kommunerne, både som følge af Vurderingsstyrelsens ændring af ejendomsvurderingssystemet, og som følge af SKATs indsatser med at få opdateret BBR
i de senere år. Mange kommuner er udfordret med at kunne følge med i behandlingen af sagerne, og mange har et efterslæb af sager, hvor der opstår forskellige juridiske udfordringer, som tiden går.
Med dette afsæt vil Jens Flensborg fortælle om myndighedspassivet og indrettelseshensyn samt de konsekvenser, som det kan have for kommunen, hvis sagerne ikke håndteres.

Afslutningsvist skal vi fra KTCs formand høre om arbejdet med at udvikle guiden ”Den gode forhåndsdialog”.

Vi har teknisk mulighed for at indsamle spørgsmål fra virtuelle deltagerne, men kun i begrænset omfang. Derfor vil der være et team, der finder frem til de mest stillede spørgsmål til besvarelse af op-
lægsholderne under selve mødet. I det omfang det er muligt, kan yderligere spørgsmål evt. besvares efterfølgende.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en spændende Byggelovsdag, hvor vores mål har været at sætte fokus på de emner, som rører sig lige nu inden for byggesagsområdet.


Med venlig hilsen

Mette Hesthaven
Konstitueret formand for DABYFO

Søg på sitet