Københavnskredsen

Københavnskredsen består af i alt 18 kommuner. Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Gentofte, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Kredsen afholder 2 - 3 halvdagsmøder om året, hvor kommunerne på skift er værtskommune og mødearrangør. De fleste kommuner i kredsen deltager aktivt med fint fremmøde og deltagerantallet er ofte 20-30 personer.

Ved møderne er der som fast udgangspunkt afklarende drøftelser, debat og gensidig information om de daglige udfordringer ved at drive en bygningsmyndighed. Derudover bestræber vi os på hver gang at bringe et emne i fokus – ofte med hjælp fra en oplægsholder, der har særlig indsigt i det valgte fagområde. Under møderne plejer værtskommunen at holde forskellige oplæg om byggeaktiviteter i kommunen og interessante byggerier, som bygningsmyndigheden har været involveret i.

Under de forskellige oplæg kan der rejses værdifulde debatter og drøftelser i forbindelse med erfaringsudveksling, som er til gavn for networking.
Christan Marklund
Christan MarklundTeamkoordinator
Albertslund Kommune
Miljø og Teknik - Byg
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
 4368 6883

Søg på sitet