Indbydelse - Planlovsdage 2022

Image

Indbydelse til Planlovsdage 2022

Forum for Danske Bygningsmyndigheder - DABYFO, Danske Planchefer og KTC indbyder i samarbejde med Bolig- og Planstyrelsen hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Planlovsdag 2022.
 

Planloven og politiske aftaler

Planlovsdagen indeholder traditionelt en række oplæg om det, der aktuelt rører sig inden for planområdet og det som er på vej. Bolig- og Planstyrelsen vil bl.a. orientere om seneste nyt.
Herunder nyt om planloven og politiske aftaler
 

Samarbejde om bymidter

 Derefter er der et oplæg, der omhandler hvordan vi styrker samarbejdet om bymidter. På baggrund af projektet ”Testby i partnerskab for levende bymidter”, skal vi høre oplæg fra testbyerne Lemvig og Rødekro. 

Seneste nyt fra Center for Klima og Erhverv

KL vil orientere om seneste nyt fra Center for Klima og Erhverv og de samarbejder som de deltager i. Endelig vil Dansk Byplanlaboratorium fortælle om de store gevinster der er, hvis klima bliver indtænkt i kommunernes planlægning. Det vil bl.a. tage afsæt i eksempler og redskaber fra rapporten Klimamål og
planlægning. 
 

Workshop

Eftermiddagens program bliver en workshop for dem, der deltager fysisk. Workshoppen kommer til at omhandle, hvordan vi kommer videre med den bæredygtige planlægning i kommunerne og Dansk Byplanlaboratorium vil komme med oplæg og facilitere workshoppen. Under afviklingen af planlovsdagen for den virtuelle del har vi ikke tekniske muligheder for at indsamle spørgsmål fra deltagerne, men muligheden er til stede ved fysisk fremmøde.
 
Med udgangspunkt i ovennævnte emner og dagens program, vil vi byde dig velkommen til en spændende PLANLOVSDAG, hvor du kan høre om det nyeste inden for fagområdet.
 

Datoerne for afholdelse

Planlovsdagene i år er et bredere set-up end tidligere.
Den 14. og 22. marts 2022 kan man deltage fysisk i hele dagens program.
Den 14. marts streamer vi i Kolding, så der kan man deltage i formiddagens program som et webinar hjemmefra i kommunerne. Webinaret som video vil tillige være tilgængeligt med webinarets login i perioden 16. marts - 16. april 2022
 
Med venlig hilsen
 
Hans Eghøj, formand DABYFO
Sigmund Lubanski, direktør Bolig- og Planstyrelsen.
Henrik Børsting Aagaard, formand Danske Planchefer
Michel van der Linden, formand KTC

Søg på sitet