Program - Byggelovsdage 2021

09.30

Registrering/Morgenbuffet

10.00

Velkomst

Byggelovsdagen i år foregår som en hybrid, idet en del af dagen fra kl. 10-13, også bliver udsendt virtuelt. For de der er fremmødt fortsætter programmet til kl. 15:00.

Ved Hans Eghøj, formand for DABYFO
10.15

Nyt fra Bolig- og Planstyrelsen

  • Sidste nyt, vejledninger mm
  • Ændringer i BR18, certificeringsordningen, de overordnede
    linjer og baggrunden for ændringerne.
  • Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.
Ved enhedschefer Tania Bach Frydenberg og Berit Ipsen Hansen, Bolig- og Planstyrelsen.
11.00

Kaffe pause

11.20

Samarbejde mellem byggemyndighed og beredskab

Beredskabernes perspektiv på seneste lovændringers betydning for snitflader og samarbejdsemner. Hør blandt andet om ændringerne pr. 1. januar 2022 vedrørende brandsyn, pladsfordelingsplaner, midlertidig overnatning mv.

Ved afdelingsleder brandteknik Henriette Elmer, Hovedstadens Beredskab og myndighed- og forebyggelseschef Rasmus Klüver Jensen, Brand og Redning.
12.10

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er et problem i mange kommuner. Byfornyelsesloven foreskriver at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, så disse ved deres indretning og beliggenhed ikke er sundhedsfarlige.
Vi skal høre erfaringer med hvordan man kommer dette til livs.

Ved indeklimarådgivere Søren Karmisholt Petersen og Hector Diaz, OBH-gruppen.
13.00

Frokost

13.45

Intro til workshop

Hvad er de største udfordringer i byggesagsbehandlingen lige nu? Kan vi afgrænse dem og i fællesskab komme videre med, hvad der skal til for at løse dem?

Ved formand Hans Eghøj, DABYFO.
14.00

Workshop i tilstødende sale

14.45

Opsamling på workshop

Erfaringsdeling og formidling af materialet.
15.00

Tak for i dag

15.05

Kaffe/Kage

Netværk med kollegaer.

Søg på sitet