Program - Planlovsdage 2021

09.00

Velkomst

Ved Hans Eghøj, formand DABYFO

09.05

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek

Kaare Dybvad fortæller om sit nye ressortområde og om sine visioner for et sammenhængende Danmark.
09.20

Nyt fra Bolig- og Planstyrelsen

Ved konstitueret direktør, Sigmund Lubanski, Bolig- og Planstyrelsen

Planområdet er netop overført til det nyoprettede indenrigs- og boligministerium med Kaare Dybvad Bek som indenrigs- og boligminister. Der oprettes i Indenrigs- og Boligministeriet en ny bolig- og planstyrelse, som overtager ansvaret for bolig- og byggeri fra den tidligere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, samt ansvaret for plan- og landdistriktsområdet fra Erhvervsstyrelsen.
09.40

Evaluering af Planloven

Ved kontorchef Sara Aasted Paarup, Bolig- og Planstyrelsen

Der blev i 2017 gennemført en lang række ændringer i planloven og partierne bag aftalen var enige om at evaluere reglerne efter 3 år. Sara orienterer om evalueringen samt om nye ændringer af planloven, nye vejledninger mv.
10.10

Levende bymidter

Ved associate Louise Vogel Kielgast, Gehl

Hvordan kan vi arbejde med levende bymidter, når handlen er under pres – ikke mindst under indvirkning fra Corona-nedlukningen?
Gehl har for Realdania udført nogle bylivsundersøgelser sidste år, der bl.a. har set på hvordan nedlukningen har påvirket måden, vi bruger byen på. Hvad betyder det for indretningen af vores byrum og grønne områder og hvad med detailhandlen?
10.50

Kort pause

10.55

Arkitektur, planlægning og bygningsreglement
- hvordan hænger det sammen?

Ved direktør Lars Autrup, Arkitektforeningen og leder Jesper Vraa Andersen, Plan og Byg Mariagerfjord Kommune

Arkitektur, planlægning og bygningsreglement, - hvordan hænger det sammen? Gennem det sidste års tid har der været en levende debat om arkitektur i planlov og bygningsreglement anført af Lars Autrup, Arkitektforeningen. Kan vi bruge planlægningen og bygningsreglementet til at få bedre arkitektur?
Skal der andre og nye værktøjer til?

Hvordan sikrer vi bedst arkitektonisk kvalitet i samspillet mellem bygherrer, rådgiver og kommuner? Og er der forskel på hvordan de store bykommuner og de mindre landkommuners virkelighed er m.h.t. at stille krav til arkitekturen?
Og hvordan skal det hele hænge sammen med klima og bæredygtighed?
11.45

Reflektioner og dagens indlæg

Kort afslutning hvor hver enkelt foredragsholder knytter nogle ord til de indlæg, vi er blevet præsenteret for i løbet af formiddagen.
11.55

Afslutning

Ved formand Hans Eghøj, DABYFO
12.00

Tak for i dag

Søg på sitet