Program - Torsdag 25.04

09.30

Fremmøde, registrering og kaffe

10.00

Velkommen til DABYFO's årsmøde

Introduktion til dagens program der har temaet ”Ledelse i en digital fremtid”
Ved fungerende formand Mette Hesthaven, DABYFO

10.15

Begrebsdefinition og CO-pilot

Oplæg der giver et indblik i hvad Generativ AI kan give af nye muligheder for at skabe dokumenter.

Microsoft har lanceret Co-pilot for Microsoft365. Med sikkerheden i fokus kan Co-pilot assistere dig med at generere dokumenter, på basis af de dokumenter du allerede har adgang til. Ved senior executive Peder Lind Sørensen, Globeteam.

Dette oplæg efterfølges af hands-on viden fra en byggesagsbehandler som pt. tester de muligheder AI giver, og som vil vise os konkrete eksempler på mulighederne i brugen af generativ AI, som ChatGPT, når der f.eks. skal udarbejdes PowerPoints eller resuméer, eller når noter skal omdannes til tekster.
Ved ingeniør Kristian Ditlev Bohnstedt, Viborg Kommune

Med indlagt kaffe/te pause

11.25

Digital kommunal fremtid I

Systematisk screening af digitaliseringsmulighederne Præsentation af 360 graders model til identifikation givent myndighedsområde. Oplægget omfatter kommunernes byggesagsbehandling.
Ved senior manager Tanja Biener Friis, Deloitte

12.10

Frokost

13.00

Digital kommunal fremtid II

I Københavns Kommune har man gennem flere år arbejdet med at bruge robotter og digitale løsninger til at understøtte byggesagsbehandlerne i deres arbejde. Eliane Hove som arbejder med byggesager og Karin Dahlgren som arbejder med IT-projekter i Teknik- og Miljøforvaltningen, vil fortælle nærmere om vejen, til hvor man er i dag og hvad man udvikler videre på til fremtiden.
Ved enhedschef Elaine Hove og chefkonsulent Karin Dahlgren, Københavns Kommune

13.45

AI i kommunerne - Fra erhvervslivets synspunkt

Vi får et bud på fremtidens digitale byggesagsbehandling - herunder hvordan kunstig intelligens vil kunne effektivisere opgaveløsningen og optimere sagsbehandlingen.
Ved underdirektør Elly Kjems Hove, Dansk Industri

14.30

Mennersker, robotter og kunstig intelligens

Vi får med dette oplæg en spændende kombination af fremtidsforskning, megatrends og et unikt blik på fremtidens usikkerheder og muligheder krydret med relevante cases.
Ved direktør og fremtidsforsker Thomas Geuken, Instituttet for Fremtidsforskning

15.30

Opsamling og afslutning & kaffe/te

16.00

Generalforsamling

19.00

Velkomstdrink

I H. C. Andersens Hus have

19.30

Festmiddag i Café Deilig - H. C. Andersens Hus

Festmiddag og kaffe

Underholdning ved stand-up ’er Mikkel Rask

Søg på sitet