Arrangementer

To gange årligt afholder DABYFO kurser med henblik på at videreuddanne kommunernes medarbejdere og fremme kollegialt netværk.

Det gør vi for at sikre virke for, at bygge- og planlov er til størst mulig gavn for samfundet og den enkelte borger, samt at udformningen bliver så hensigtsmæssig som muligt i relation til myndighedsbehandlingen.

Om foråret afholdes PLANLOVSDAGE og om efteråret BYGGELOVSDAGE. Kurserne tilrettelægges og afholdes i samarbejde med Plan- og Landdistriktsstyrelsen samt Social- og Boligstyrelsen.

TEMADAGE afholdes med henblik på at uddybe temaer fra BYGGELOVSDAGENE. De planlægges af Social - og Boligstyrelsen i samarbejde Bestyrelsen og DABYFO's ni kredsformænd.

De afholdes efter behov, men som oftest 1-2 gange årligt.

STUDIETURE arrangerer DABYFO hvert andet år. Disse er med fokus på arkitektur og design, til spændende og relevante byer og indeholder altid et besøg hos landets kommunale myndigheder. 

  

Komponent - Kommunernes Udviklingscenter

Komponent - Kommunernes Udviklingscenter er en forening der understøtter kommunal udvikling og aktuelle velfærdsreformer gennem praksisnær kompetenceudvikling.

Vi arbejder sammen med Komponent - Kommunernes Udviklingscenter om en række aktiviteter, der henvender sig til byggesagsbehandlere.

Vi går i dialog med dem om behovet for kurser og stiller vores medlemmer til rådighed som undervisere.

 https://www.cok.dk

 

 

 

Søg på sitet