Program - Planlovsdage 2024

09.00

Registrering / Morgenbuffet

09.30

Velkomst

Ved konstitueret formand Mette Hesthaven, DABYFO

09.40

Nyt fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Seneste nyt fra styrelsen om planloven mm. Du kan bl.a. høre om de seneste planlovsændringer, nye vejledninger og planlægning af VE på land.

Ved underdirektør Sara Paarup og kontorchef Mathias Vogdrup-Schmidt,, Plan- og Landdistriktsstyrelsen

10.40

Formelle krav i forbindelse med håndhævelse

Når kommunerne håndhæver lokalplaner i form af påbud om fysisk lovliggørelse er der en række formelle betingelser, som skal være opfyldt. Vi ser bl.a. på, hvornår der er tale om et påbud og gennemgår med udgangspunkt i konkrete sager de typiske mangler.

Ved stedfortrædende formænd Inge Rønberg og Anne Fyhn, Planklagenævnet

11.10

Kaffe/Te pause

11.30

Lokalplaner er en fælles opgave

Det er planlæggerne, der fører pennen. Men uden byggesagsbehandlerne kunne vi lige så godt lade være med at skrive en lokalplan. Derfor er lokalplanerne en fælles opgave. Vi skal sikre, at de kan håndhæves.

Med udgangspunkt i Planklagenævnets afgørelser ser vi nærmere på uklare formuleringer og begreber, der kan give en byggesagsbehandler hovedpine. Målet er, at vi går hjem og skriver bedre lokalplanbestemmelser til glæde for planlæggere, byggesagsbehandlere -og borgere.

Ved Byplanlægger Sune Porse Carlsen, Carlsens Planer Aps

12.30

Frokost

13.20

Fra arkitekturpolitik til konkret sagsbehandling - En bystrategisk rejse

Gladsaxe Kommune vedtog i 2021 en ny Arkitekturpolitik – Gladsaxe for mennesker. Vi skal høre om rejsen fra det politisk/strategiske niveau til den konkrete sagsbehandling i forbindelse med lokalplaner og byggesagsbehandling, herunder hvordan kommunen arbejder med den kulturændring, der er undervejs.

Ved teamleder Pernille Dragskov Hummelmose, Byplan og Landskab i Gladsaxe Kommune.

14.00

Æstetik og forvaltningsret - Fra arkitekturpolitik til afgørelser efter byggelovens §6D

Sagsbehandling og æstetiske hensyn i forhold til omgivelserne.

Hvad kan vi – og hvad kan vi ikke – regulere med bestemmelsen? Erfaringsudveksling fra prøvelse af afgørelser fra Aalborg og København med inddragelse af lovforarbejder, forvaltningsretlige principper, arkitekturpolitik, samt snitfladen med kommune- og lokalplanlægningen.

Ved byggesagsbehandler og arkitekt msc Nikolaj Nedergaard Søholm, Aalborg Kommune

14.30

Paneldebat på baggrund af dagens oplæg

Om det spændende samspil mellem kommune- og lokalplaner, balancen mellem detaljerede eller ”rummelige” lokalplanbestemmelser, og politikker og strategier, der på en gang er visionære og ambitiøse eller umulige at understøtte i den konkrete sagsbehandling.

15.00

Afslutning - Netværk - Kaffe/te

Ved konstitueret formand Mette Hesthaven, DABYFO

Søg på sitet