Aktiviteter

Foreningens formål er bl.a. at være aktiv de steder, hvor vi kan få indflydelse på at bygge- og planlov er til størst mulig gavn for samfundet og den enkelte borger, samt at udformningen bliver så hensigtsmæssig som muligt i relation til myndighedsbehandlingen.

Derfor er DABYFO høringspartner og i kredsene diskuteres høringer blandt medlemmerne, som så svarer, så alle faglige vinkler og kommunale udfordringer afdækkes. Det er DABYFO der samler de ni kredses svar og indsender et samlet svar. Disse bliver offentliggjort her på siden.

DABYFO deltager i internationalt arbejde via CEBC - Consortium af European Building Control, som er et europæisk samarbejde - med henblik på videndeling, inspiration og harmonisering af regler landene imellem. Her på siden vil referater fra møderne blive lagt op.

Søg på sitet