Program - Planlovsdag 2023

09.00

Registrering / Morgenbuffet

09.30

Velkomst

Ved Hans Eghøj, formand DABYFO

09.40

Nyt fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Ved regeringsdannelsen den 15. december 2022 blev ressortansvaret for planloven overført til Kirkeministeriet. Den nye Plan- og Landdistriktsstyrelse under Kirkeministeriet skal styrke udviklingen af landdistrikterne og et sammenhængende Danmark. Hør om den nye styrelse, kommende ændringer af planloven og større opgaver og projekter. 

Ved kontorchef Sara Paarup, Plan- og Landdistriktsstyrelsen

10.15

Erfaringer fra testbyer om levende bymidter

Partnerskab for levende bymidter blev formelt afsluttet med en erfaringsopsamling fra de fem testbyer, der i 2022 har arbejdet med at styrke det lokale samarbejde om bymidten og udarbejde en fælles udviklingsplan for bymidten. Hør om testbyernes erfaringer med de indledende faser i et bymidtesamarbejde og om inddragelse af forskellige målgrupper.  

Ved sekretariatet for Partnerskab for levende bymidter, Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Ved testbyerne Rødekro (d.21/3) og Vordingborg (d.28/3)

11.00

Kort pause

11.20

Det åbne land, VE-planlægningen og den grønne omstilling

Den grønne omstilling og samarbejdsdrevet planlægning med udgangspunkt i konkrete projekter. Erfaringer med proces, løsninger og samarbejde.

Ved professor Jørgen Primdahl, Københavns Universitet

Et eksempel på en samlet energiplanlægning, med Aalborg Kommune som case. Procesbeskrivelse ift. Kommuneplanprocessen, udpegning af områder, eksempler på konkrete projekter, erfaringer fra offentlighedsfasen og samspillet med politikerne.

Ved planlægger Peter Serup, Aalborg Kommune

12.30

Paneldebat

Ved kontorchef Morten Lautrup-Larsen, Plan- og Landdistriktsstyrelsen                           
Ved planlægger Peter Seerup, Aalborg Kommune
Ved professor Jørgen Primdahl, Københavns Universitet
Ordstyrere: Torben Kjeldgaard Larsen og Hans Eghøj, DABYFO

13.00

Frokost

14.00

Minister for Landdistrikter Louise Schack Elholm

Louise Schack Elholm (V) overtog posten som kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde den 15. december 2022. Hør om ministerens fokusområder og prioriteter i den fysiske planlægning.  

14.20

Støj

Det er ret komplekst, hvornår man i lokalplanlægningen kan bruge de lempede støjgrænser ift. planlovens § 15a. Vi skal høre om eksempler og afgørelser fra Planklagenævnet.

Ved advokaterne Mark Christian Walters og Jens Flensborg, Codex Advokater


Planklagenævnet ønsker bedre belyst bl.a. hvordan støj fra Kolding havn vil påvirke den planlagte nye bydel Marina City. Kolding Kommunen fortæller om de udfordringer og mulige løsninger, der er for at håndtere støjforholdene i bydelen. 

Ved chef Jan Krarup Laursen, Plan og Byg, Kolding Kommune


Hvordan udnytter man planloven i praksis? Eksempler på virkemidler og støjafskærmende foranstaltninger. 

Ved projektlederne Jørgen Heiden og Casper Bjerring, SWECO 

15.50

Afslutning - Netværk - Kaffe/te

Ved formand Hans Eghøj, DABYFO

Søg på sitet