Program - Byggelovsdage 2022

09.00

Registrering/Morgenbuffet

09.30

Velkomst

Ved Hans Eghøj, formand for DABYFO
09.40

Nyt fra Bolig- og Planstyrelsen

Ved kontorchef Søren H. Thomsen og fagteknisk chef Charlotte Michelsen, Bolig- og Planstyrelsen.
10.35

Bæredygtighed og klimakrav

Ved kontorchef Berit Ipsen Hansen, Bolig- og Planstyrelsen
11.05

Kort pause

11.25

Nævnenes hus

Nævnenes hus holder et oplæg om Byggeklageenheden, herunder om organiseringen og proces for behandling af sager.

Ved områdechef Sheila Dyhr og juridisk chef Tina Tolstrup Bak, Nævnenes Hus
12.05

Frokost

13.05

DGNB og de kommende klimakrav

Fra 2023 indføres nye krav i bygningsreglementet til livscyklusvurdering (LCA) af bygningers klimapåvirkning på CO2-grænseværdi.

Fordraget vil derfor omhandle DGNB ud fra følgende:
● Intro til Green Building Council Denmark og DGNB ● Fremtidens klimakrav for byggeri ● Kommunernes rolle og samarbejde med Green Building Council ● CO2 grænseværdier og livscyklusvurderinger

Ved teknisk konsulent Kreils Kieler Ekelund, Green Building Council
14.10

Branden i Vanløse

Branden kostede 90 familier deres hjem og det meste kunne have været undgået. Men hvilke fejl har bidraget til branden og hvorledes var beredskabets indsats. Efter branden er der efterfølgende udarbejdet en rapport som er bestilt af Bolig- og Planstyrelsen.

Ved direktør Ib Bertelsen, Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut og operationschef og indsatsleder Tim Ole Simonsen, Hovedstadens Beredskab
14.45

Tak for i dag - Netværk - Kaffe/Te

Ved formand Hans Eghøj, DABYFO

Søg på sitet