Featured

Byggelovsdage 2019

Image

Indbydelse til Byggelovsdage 2019

Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO, indbyder i samarbejde med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Byggelovsdage 2019.

Byggelovsdagen indeholder en række oplæg om det, der aktuelt rører sig inden for byggesagsområdet og er på vej.

Byggelovgivning

På BYGGELOVSDAGEN vil Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen blandt andet orientere om seneste nyt. I denne omgang med særligt fokus på 3 udvalgte orienteringspunkter:
  • Orientering om den nye minister på byggelovsområdet, nye medarbejdere i styrelsen, og status på vejledninger.
  • Orientering om nyt bygningsreglement til januar 2020.
  • Orientering om transportable konstruktioner, herunder hvor styrelsen er i arbejdet hermed og om midlertidige konstruktioner og sikkerhed.
Endelig et oplæg om:
  • Ladestandere og bygningsautomatik, afledt af EU-bygningsdirektivet. Direktivet er nu revideret og regulerer de energimæssige krav til bygninger på EU-plan.

Kolonihaver og byggelovens gråzoner

Der opstår flere og flere spørgsmål i forbindelse med myndighedernes sagsbehandling vedrørende ophold/bolig i kolonihaver, tiny houses, sheltere og på campingpladser m.m. Det stiller store krav til tolkninger på tværs af lovgivning og helhedsorienteret sagsbehandling.

Venligboerne - flygtninge og studerende skal bo dør om dør

ONV arkitekter vil fortælle om deres arbejde og erfaringer med projektet ”Venligboerne”, som er foregået i et samarbejde med Frederiksberg Kommune.

På den baggrund sætter vi i eftermiddagens program fokus på 2 tematiske
emner - Alternative boliger og Certificeringsarbejdet efter 2020:

  • Kolonihaver, - byggelovens gråzoner i forbindelse med administration og hvilke udfordringer er der, ved afdelingsleder Anja Skovslund Henriksen, Odense Kommune.
  • Venligboerne+ ONV arkitekt Søren Rasmussen og leder Pernille Birk Morgen fortæller om projektet og samarbejdet mellem ONV og Frederiksberg Kommune.
  • Byggemyndigheden efter 2020 og samarbejdet med certificerede rådgivere, ved repræsentant fra Rambøll og Morten Bøgedal, Københavns Kommune


Byggemyndigheden efter 2020 - samarbejdet med certificerede rådgivere

Tiden nærmer sig hvor de certificerede rådgivere tager over på både brand og konstruktion. Hvordan tænkes dette arbejde at kunne fungere set fra den certificerede synsvinkel og fra den kommunale?

Rambøll som akkrediterer rådgivere inden for brand og konstruktion, vil sammen med Københavns Kommune gennemgå deres tanker omkring arbejdet ud fra konkrete eksempler.

Med udgangspunkt i ovennævnte emner og dagens øvrige program, vil vi byde dig velkommen til en spændende BYGGELOVSDAG, hvor du udover at høre det nyeste inden for fagområdet, også får rig mulighed for at udbygge dit netværk.

Byggelovsdagene gennemføres som 2 ens arrangementer

København den 7. november 2019 på Hotel Comwell Bella Sky
Aarhus den 13. november 2019 på Hotel Horisont

Med venlig hilsen

Hans Eghøj
Formand for DABYFO og KTC faggruppen for byggelov

Søg på sitet