Østjyllandskredsen

Kreds Østjyllands består af i alt 9 kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, og Aarhus Kommune.
 
Vi forsøger i kredsen at afholde 3 til 4 møder årligt, hvor kommunerne er på skift er vært. Der er stor søgning til møderne, hvor deltagerantallet varierer i mellem 25 og 40.
 
Møderne foregår altid om eftermiddagen i tidsrummet 12.00 – 15.00.
 
Ofte har den arrangerende kommune et interessant byggeri / projekt vi mødes ved og får en rundvisning af, som en god opstart til mødet. Dette medfører megen snak og udveksling kommunerne imellem, og er en god måde at skabe kontakter på!
 
Selve mødet foregår som en rundbordsdrøftelse, hvor vi på baggrund af en dagsorden gennemgår forskellige emner af aktuel interesse. Det kan være ny lovgivning, eller nye fortolkninger fra styrelsen eller klageinstanserne. Emner kan også være problemer i en aktuel byggesag, der ønskes vendt i kredsen. Der kommer mange gode snakke og erfaringsudvekslinger ud af møderne!
Dennis Lynnerup Bech
Dennis Lynnerup BechByggesagsbehandler, Faglig konsulent
Aarhus kommune
Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
 4186 6701

Søg på sitet