Program - Planlovsdage 2019

09.00

Registrering, kaffe/te

09.30

Velkomst

Ved Hans Eghøj, formand DABYFO
09.40

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Ved Sara Aasted Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
10.15

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Ved Sara Aasted Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
10.40

Strategisk landsbyplanlægning

Ved Sara Aasted Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
11.00

Kaffe/te

11.15

Kan vi optimere brugen af det åbne land

Multifunktionelle indsatser og scenarier for omdannelser
Ved Trine Eide, planlægger, Herning Kommune
12.00

Frokost

13.30

Hvad skal vi bruge landet til?

Ved Johannes N. Frandsen, professor Pia Heike Johansen, lektor Annette Aagaard Thuesen, lektor Syddansk Universitet
14.30

Indlæg i Aalborg og Middelfart

Landsbyen og fremtidens landskaber
 
Baseret på 10 års erfaringer med samarbejdsdreven planlægning og en netop udkommet bog, ”Fremtidens landskaber – visioner og planer for det åbne land” gives eksempler og perspektiver på landskabsstrategier med bredt ejerskab.

Ved Jørgen Primdal, professor og Lone Kristensen, lektor Københavns Universitet


Indlæg i København

Bynatur i København
Strategiske indsatser og politiske initiativer, der bidrager til, at naturen prioriteres når storbyen udvikles og omdannes.
Ved Rikke Hedegaard Christensen, specialkonsulent Københavns kommune
15.15

Afslutning

Ved Hans Eghøj, formand DABYFO
15.20

Kaffe/Te/Netværk

Søg på sitet