Arkiv

Væk med bøvlet siger Erhvervs- og Byggestyrelsen

Ønsker du at vide mere, kan materialet findes på høringsportalen

  Hørsholm Kommunes bemærkninger til lovforsalg om ændringer af BR10

 Greve Kommunes bemærkninger til lovforsalg om ændringer af BR10

 Kreds Vestjyllands bemærkninger til lovforsalg om ændringer af BR10

 Morsø Kommunes bemærkninger til lovforsalg om ændringer af BR10

 Hjørring Kommunes bemærkninger til lovforsalg om ændringer af BR10

 Aalborg Kommunes bemærkninger til lovforsalg om ændringer af BR10

 Thisted Kommunes bemærkninger til lovforsalg om ændringer af BR10

 Rudersdal Kommunes bemærkninger til lovforsalg om ændringer af BR10

 Mariager Kommunes bemærkninger til lovforsalg om ændringer af BR10

 Høringssvar fra konstruktørforeningen

 

Høringssvar om ændring af bygningsreglementets kap.7 og VE-krav

Dabyfo høringssvar til bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende grundlag (mgl. dok)

 

Høringssvar til "Bekendtgørelse om offentliggørelse af Bygningsreglement 2015 (BR15)

 Svar til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015

 

Høring vedr. byggepolitik - Vinterbyggeri

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et udkast til ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, som ændrer bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts.
 
Med bekendtgørelsen forlænges forsøgsordningen i § 4 med 3 år idet, der er behov for at tilvejebringe mere viden om forsøgsordningens effekter. Samtidig vil Erhvervs- og Byggestyrelsen tage initiativ til at udarbejde en ny og lettere evaluering.
 
Frist for høringssvar:
Eventuelle bemærkninger til udkast til ændringsbekendtgørelse, der er vedlagt som bilag, bedes tilsendt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., snarest belejligt og senest torsdag den 20. april 2010.
 

 

Høring Kap.1 - BR 08

KAP. 1 - BYGNINGSREGLEMENT 2008

Høringssvar til EBST vedr. ændringer af de administrative bestemmelser kap.1. i Bygningsreglement 2008.

 
Se de indsendte svar fra de forskellige kommuner:
 

 

Høring ny byggelov

Høringsfristen for lovforslag til Ny Byggelov, er nu overstået, og bestyrelsen har afgivet sit svar efter at have afholdt møde herom også med kredsformændene.
 
  Bestyrelsens høringssvar

 

Høring af bygningsreglement 07

Erhvervs- og Byggestyrelsen har sendt følgende dokumenter i udkast til Bygningsreglement 2007.
 
 Læs SBI-anvisningSe høringslisten

 

Parkeringsfonde, høring er afsluttet i 05

Erhvervs- og Byggestyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse og vejledning om kommunale parkeringsfonde i høring, idet der anmodes om eventuelle bemærkninger til udkastene senest den 15. oktober 2005.

Det nu foreliggende udkast til bekendtgørelse skal ses som 1. etape af gennemførelsen af et nyt regelsæt om parkeringsfonde, idet det alene indeholder almindelige regler om parkeringsfonde.

2. etape vil omfatte fastsættelse af regler om offentligt/privat samspil om parkeringsfonde, og det overvejes i den forbindelse at fastsætte regler om, at kommunen kan disponere over parkeringsfondsbidrag ved at indgå aftale med private aktører om opførelse, ejerskab og drift af parkeringsan-læg. Det forventes, at et udkast til regler om offentligt/privat samspil vil blive sendt i høring i begyndelsen af 2006.

 
 

Søg på sitet