Program - Byggelovsdage 2023

09.00

Registrering/Morgenbuffet

09.30

Velkomst

Nyt fra DABYFO og KTC Faggruppe for Byggelov.
Ved konstitueret formand Mette Hesthaven, DABYFO og formand Jane Petersen KTC Faggruppe for Byggelov

09.45

Nyt fra Social- og Boligstyrelsen

Kommende ændringer til BR på kort og lang sigt, status på klimakrav, indregning af genbrugsmaterialer i klimaberegninger, ny EU-lovgivning, status på certificerings-bekendtgørelsen.
Ved kontorchef Berit Ipsen Hansen og Søren H. Thomsen, Social- og Boligstyrelsen
10.45

Kort pause

11.05

Nævnenes Hus

Oplæg om nyt fra Byggeklageenheden og faglige emner, herunder om helhedsvurderinger.
Ved teamchef Ioana Fodor, chefkonsulent Elsebeth Braüner og fuldmægtig Kirsten Marie Frydendal, Nævnenes Hus

12.20

Frokost

13.05

Certificeringsbekendtgørelsen

Certificeringsordningen for statikere: Krav til ansøger, krav til årlige overvågninger, fratagelse af certifikater samt midlertidige ibrugtagningstilladelser.

Ved adm. direktør Jørgen Baadsgaard-Jensen og seniorspecialist Mesut Ocak, DANCERT
13.45

Lovliggørelsessager

Bygningsmyndighedens rolle i forbindelse SKATs indberetning af sager (potentielle lovliggørelsessager) med særligt fokus på myndighedspassivitet (og indrettelseshensyn), og potentielle konsekvenser for kommunen, når lovliggørelsessagerne ikke håndteres, samt kort om spørgsmålet om prioritering mellem byggesager (service og servicemål) og lovliggørelsessager (tilsyn og håndhævelse).

Ved partner og advokat Jens Flensborg, Codex advokater
14.45

Den gode forhåndsdialog

Vi skal høre om et arbejde DABYFO/KTC/KL/Kommunerne har deltaget i og som har resulteret i guiden Den gode forhåndsdialog, som hele byggebranchen bakker op om.

Ved formand for KTC Faggruppe for Byggelov Jane Petersen
15.00

Afslutning - Netværk - Kaffe/Te

Ved konstitueret formand Mette Hesthaven, DABYFO

Søg på sitet