Program (Torsdag) - Årsmøde 2023

09.30

Fremmøde, registrering og kaffe

10.00

Velkommen til DABYFO's årsmøde

Introduktion til dagens program der har temaet "Hvordan leder du den grønne omstilling?"

Ved Hans Eghøj, formand DABYFO

10.15

Det overordnede perspektiv

Dette oplæg vil være et helikopterperspektiv på rammerne for den grønne omstilling - set i lyset af den samlede udfordring velfærdssamfundet står over for demografisk og økonomisk. Ligeledes vil regeringsgrundlaget blive inddraget i oplægget.

Ved rådgiver Niels Højberg,
Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

11.00

Om uddannelse til det bæredygtige byggeri

Hvordan ser underviserne og eleverne på uddannelserne på den grønne omstilling og hvordan påvirker det byggeriet fremover?

Ved lektor Rasmus Lund Jensen, BUILD

11.40

Kaffe/Te pause

12.00

Tværgående ledelse

Hvordan kan vi samarbejde på tværs med den grønne omstilling, og hvilke forventninger er der til fagchefens rolle?
Kalder omstillingen på opgaveændringer eller ændring af vores strategier og lovgivning?
Konkrete eksempler fra kommunerne.

Ved stadsarkitekt Jesper Pagh, Horsens Kommune

12.45

Frokost

13.30

Oplæg og workshop: Dilemmaer

Der arbejdes i grupper om forskellige dilemmaer, der opstår i mødet mellem bygningsmyndigheden og den grønne omstilling. Dernæst præsentation af cases i plenum og perspektiveringer til egen hverdag.

Ved stadsarkitekt Jesper Pagh, Horsens Kommune

16.00

Generalforsamling - Kaffe/Te

19.00

Velkomstdrink

I hotelgården, hvis vejret er godt, ellers i Vinbaren.

19.30

Festmiddag på Jørgensens Hotel

Middag og underholdning i Kongesalen.

Ved skuespiller Farshad Kholghi - Kropssprog

Søg på sitet