Program - Byggelovsdage 2018

09.00

Registrering, kaffe/te

09.30

Velkomst

Ved Hans Eghøj, formand DABYFO
09.45

Nyt fra Trafik og Byggestyrelsen

Ved Nanna Fannikke, jurist (TBST)

Kort intro til den nye hjemmeside og vejledninger til bygningsreglementet samt information om reglerne for opstilling af transportable konstruktioner på byggeplads.
10.05

BR18

Ved Niels Bruus Varming, chefkonsulent og Johannes Martin Utoft Christensen, ingeniør (TBST)

Stikprøvekontrol af de tekniske emner
I henhold til BR18 skal kommunen gennemføre en stikprøvekontrol i 10 pct. af byggesagerne, hvor de tekniske emner skal gennemgås. Der er i udarbejdet en vejledning, der overordnet set beskriver hvilke forhold, der bør kigges på i forbindelse med stikprøvekontrollen.

Funktionsafprøvning af tekniske installationer
Baggrund og status for indførelse af krav til funktionsafprøvning af tekniske installationer i bygningsreglementet, som blev indført d. 1. juli 2017.

Dagslyskrav
Dagslyskravene i bygningsreglementet er i forbindelse med BR18 præciseret og justeret. Der er blandt andet indført en ny metode til dokumentation af dagslyskravet, ligesom der er udgivet en vejledning, der præciserer hvordan man medregner skyggende forhold omkring bygningen ved dokumentation af dagslyskravet. Vejledning og ændringerne til kravet gennemgås.
10.35

Kaffe/te

11.05

Brand – gennemgang af byggelovsændring og nye vejledninger til brand på brandområdet i oversigtsform

Ved Nanna Fannikke, jurist (TBST) og Erzün Züfer, civilingeniør (TBST).

Ved den seneste byggelovsændring blev der indført en hjemmel til kommunerne til at kunne henlægge nærmere fastlagte afgørelseskompetencer på brandområdet til beredskaber, der er organiseret i § 60 selskaber. Ændringen og baggrunden herfor præsenteres kort.

Der udarbejdes en række vejledninger til brandkravene i BR18 som vil blive præsenteret i oversigtsform.
11.30

Strategi og FN's 17 verdensmål

Ved Britt Vorgod Pedersen, afdelingschef for By, Gladsaxe kommune.

Hvad har FN´s verdensmål og dansk planlægning med hinanden at gøre? Emnet er meget relevant for kommunerne i disse år, selvom de færreste endnu har nået at stifte bekendtskab med det.

Folketinget har naturligvis en vigtig rolle, men i Danmark er regionerne og kommunerne også helt centrale spillere og af afgørende betydning hvis vi skal håbe på en bæredygtig fremtid på kloden.

Alle kommuner og regioner har mulighed for at tage verdensmålene til sig og arbejde aktivt med dem. Det skal vi høre mere om i dagens indlæg.
12.15

Frokost

13.30

Genbrug af materialer

Ved Nanna Fannikke, jurist (TBST)

Oplæg om kommunens rolle som bygningsmyndighed ved anvendelsen af genbrugte byggevarer i byggeriet.
13.50

Selektiv nedrivning/Cirkulær økonomi

Ved Maria Ekblad, projektleder og Anke Oberender, centerleder,
Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald.

Reglerne stiller allerede i dag krav om kildesortering af byggeaffald og fjernelse af problematiske stoffer. Med initiativet om selektiv nedrivning i Regeringens strategi for cirkulær økonomi sættes der endnu mere fokus på genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

Hør om VHGB, cirkulær økonomi i forhold til fremtidens byggeri, og hvordan selektiv nedrivning og bedre sporbarhed for byggeaffald kan bidrage til realiseringen af Regeringens strategi.
14.25

"Nu til sagen"

Ved chefkonsulent Lone Johannsen, KL Teknik og Miljø og
Henrik Andersen Andersen&Partners Management Consulting

Kan kommunerne tilpasse deres sagsbehandling, så den møder servicebehovet hos borgere og virksomheder og samtidigt nedbringe sagsbehandlingstiden? Det korte svar er ja.

Som en del af servicemålsaftalen, har KL, sammen med 11 kommuner og Andersen & Partners Management Consulting, udviklet redskabet ”Nu til sagen”. ”Nu til sagen” sætter ord på, og formulerer et fælles sprog for den tavse viden, sagsbehandlerne har om servicebehovene hos borgere og virksomheder.

En pilottest viser, at brugen af PIXI-bogen styrker kvaliteten i serviceoplevelsen, reducerer sagsbehandlingstiden og øger arbejdsglæden for kommunens medarbejdere.
15.25

Kaffe/Te/Netværk

15.50

Afslutning

Ved Hans Eghøj, formand DABYFO

Søg på sitet