Høringer

DABYFOs høringssvar på ændring af BEK BR18 pr januar 2023

DABYFOs høringssvar på ændring af BEK BR18 pr januar 2023

 

 

DABYFOs høringssvar til ændring af certificeringsbekendtgørelsen

DABYFOs-horingssvar-til-aendring-af-certificeringsbekendtgorelsen

 

 

Kalundborg Kommune høringssvar - Udskiftning af genbrugsmaterialer

kalundborg-kommunes-horingssvar

 

Vejle Kommune høringssvar - Udskiftning af genbrugsmaterialer

vejle-kommunes-horingssvar

 

DABYFO høringsvar - Udskiftning af genbrugsmaterialer, præcisering

dabyfos-horingssvar

 

DABYFO bemærkninger - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

dabyfo-horingssvar-bpst-journalnr-2022-1011

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

Høringssvar vedr. ændring af BR18

 

Høringsvar vedr. bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet (BR18)

Høringssvar vedr. BR18

 

Høringssvar vedr. udkast til ændring af tre bekendtgørelser på byggeområdet

KTC Byggelov høringssvar vedr ændring af bekendtgørelse om bygning

KL høringssvarover udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet

 

Høringssvar vedr. BR15

DABYFO høringssvar vedr BR15

 

Høringssvar vedr. rockerborge

Betænkning nr. 1562/2016 om indsatsen over for rockerborge

 

Søg på sitet