EMNER & KATEGORIER >
Kategori  (0)
Øvrige (13), Ibrugtagning (1), Helhedsvurdering (33), Byggeret (13)
BR 1982 (1), BR08 (17), BR10 (26), BR95 (1), BR-S 98 (6), Byggeloven (1), Offentlighedsloven (2), BR15 (2), BR 1961 (1)
Emneord  (0)
1. sal (1), Adgangsvej (1), Afstand til skel (21), Afvanding (4), Aktindsigt (3), Altan (1), Anneks (1), Antenne (1), Balkon (1), Bebyggelsesprocent (6), Begrundelse (1), Belysning (1), Berettiget forventning (1), Boligers indretning (1), Branddør (1), Brandforhold (2), Byggegrund (1), Byggesagsgebyr (1), Bygningshøjde (12), Carport (5), Deklaration (1), Drivhus (1), Efterklang (1), Enfamiliehus (8), Erhvervsejendom (2), Flugtvej (1), Garage (4), Gebyr (4), Genskin (1), Grundstørrelse (1), Højdegrænseplan (7), Indbliksgener (17), Indeklima (1), Indretning (1), Indrettelseshensyn (2), Institution (1), Landbrugsbygning (1), Legehus (1), Lejlighed (4), Lodret boligskel (2), Lysforhold (9), Længde i skel (4), Niveauplan (6), Offentlighedsloven (1), Områdets karakter (5), Overdækning (3), Parkering (1), Partshøring (4), Passivitet (2), Pergola (1), Proportionalitet (2), Redningsåbning (1), Rækkehus (1), Selvstændig bolig (1), Skel (3), Skyggegener (7), Sommerhus (3), Tagetage (2), Tagterrasse (1), Tagvand (3), Terrasse (3), Terræn (10), Tofamiliehus (3), Udhus (10), Udlejning (1), Udstykning (1), Undtagelsesbestemmelse (1), Utilstrækkelig helhedsvurdering (1), Ventilation (2), Værdiforringelse (1), Ændret anvendelse (1), Kælder (1)


Statsforvaltningens afgørelser - Emneord / Utilstrækkelig helhedsvurdering