EMNER & KATEGORIER >
Kategori  (0)
Øvrige (13), Ibrugtagning (1), Helhedsvurdering (33), Byggeret (13)
BR 1982 (1), BR08 (17), BR10 (26), BR95 (1), BR-S 98 (6), Byggeloven (1), Offentlighedsloven (2), BR15 (2), BR 1961 (1)
Emneord  (0)


Statsforvaltningens afgørelser - Kategori / Helhedsvurdering


> 49 - Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af tilbygning til enfamiliehus
> 00 - Beregning af etageareal i trapperum med stor durchsicht
> 56 - Byggetilladelse til tilbygning i to plan, som overskrider det skrå højdegrænseplan
> 53 - Hjemvisning af afgørelse om opførelse af enfamiliehus og garage pga. manglende partshøring
> 54 - Lovliggørelse af bygning opført i 1964 tættere på skel end 2,5 m
> 55 - Afslag på retlig lovliggørelse af 2,7 m overdækning i relation til længde i skel
> 1 - Lovliggørelse af tilbygning til udhus
> 2 - Fysisk lovliggørelse af carport med redskabsrum og anneks
> 3 - Retlig lovliggørelse af overdækning og carport
> 4 - Ændring af ejendom fra erhverv til beboelse
> 5 - Afslag på byggetilladelse til retlig lovliggørelse af carport med integreret udhus
> 6 - Afslag på lovliggørelse af overdækning og udhuse
> 8 - Hjemvist til fornyet behandling - Byggetilladelse til opførelse af sommerhus
> 9 - Afslag på tilladelse til opførelse af 1. sal
> 10 - Afslag på byggetilladelse til drivhuse og udhuse
> 11 - Afslag på byggetilladelse til tilbygning til sommerhus
> 15 - Afgørelse om niveauplan
> 18. Lovliggørelse af hævet terrasse
> 19. Byggetilladelse til garage
> 20. Byggetilladelse til udvidelse af kontorpavillon
> 22. Byggetilladelse til tilbygning til enfamiliehus
> 24. Byggetilladelse til opbygning og udvidelse af skur
> 25 - Afslag på tilladelse til opførelse af tilbygning
> 30 - Byggetilladelse til tilbygning til bolig med udnyttet tagetage, indbygget garage og overdækket indgangsparti
> 36 - Byggetilladelse til opførelse af carport
> 37 - Byggetilladelse til opførelse af garage
> 39 - Byggetilladelse til 8 nye boliger
> 40 - Byggetilladelse til opførelse af mobilantennemast
> 41 - Byggetilladelse til opførelse af tofamiliehus
> 42 - Lovliggørelse af opført udhus
> 45 - Tilladelse til udhus og terrænregulering
> 46 - Afslag på isætning af vindue og på indvendig ombygning
> 47 - Godkendelse af tagkonstruktion på carport