EMNER & KATEGORIER >
Kategori  (0)
Øvrige (13), Ibrugtagning (1), Helhedsvurdering (33), Byggeret (13)
BR 1982 (1), BR08 (17), BR10 (26), BR95 (1), BR-S 98 (6), Byggeloven (1), Offentlighedsloven (2), BR15 (2), BR 1961 (1)
Emneord  (0)


Statsforvaltningens afgørelser


> 49 - Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af tilbygning til enfamiliehus
> 00 - Beregning af etageareal i trapperum med stor durchsicht
> 56 - Byggetilladelse til tilbygning i to plan, som overskrider det skrå højdegrænseplan
> 56 - Afslag på ansøgning om lovliggørelse af beboelse i kælder
> 53 - Hjemvisning af afgørelse om opførelse af enfamiliehus og garage pga. manglende partshøring
> 52 - Afslag på behandling af klage - klager ej klageberettiget
> 54 - Lovliggørelse af bygning opført i 1964 tættere på skel end 2,5 m
> 55 - Afslag på retlig lovliggørelse af 2,7 m overdækning i relation til længde i skel
> 1 - Lovliggørelse af tilbygning til udhus
> 2 - Fysisk lovliggørelse af carport med redskabsrum og anneks
> 3 - Retlig lovliggørelse af overdækning og carport
> 4 - Ændring af ejendom fra erhverv til beboelse
> 5 - Afslag på byggetilladelse til retlig lovliggørelse af carport med integreret udhus
> 6 - Afslag på lovliggørelse af overdækning og udhuse
> 7 - Afslag på byggetilladelse til indretning af klubværelser
> 8 - Hjemvist til fornyet behandling - Byggetilladelse til opførelse af sommerhus
> 9 - Afslag på tilladelse til opførelse af 1. sal
> 10 - Afslag på byggetilladelse til drivhuse og udhuse
> 11 - Afslag på byggetilladelse til tilbygning til sommerhus
> 12 - Afslag på aktindsigt i byggesag
> 13 - Hjemvist til fornyet behandling - Afgørelse om aktindsigt efter byggeloven
> 14 - Hjemvist til fornyet behandling - Afgørelse om fjernet branddør og manglende lys
> 15 - Afgørelse om niveauplan
> 16. Byggetilladelse til opførelse af enfamiliehus
> 17. Byggetilladelse til enfamiliehus med åbne terrasser
> 18. Lovliggørelse af hævet terrasse
> 19. Byggetilladelse til garage
> 20. Byggetilladelse til udvidelse af kontorpavillon
> 21 - Klage over byggesagsgebyr ifm. opførelse af redskabsrum
> 22. Byggetilladelse til tilbygning til enfamiliehus
> 23. Byggetilladelse til til- og ombygning af eksisterende vuggestue
> 24. Byggetilladelse til opbygning og udvidelse af skur
> 25 - Afslag på tilladelse til opførelse af tilbygning
> 26 - Afgørelse om bebyggelsesprocent og overskridelse af afstandskrav samt balkon
> 27 - Klage over byggesagsgebyr
> 28 - Afgørelse om udeluftventiler i ungdomsboliger
> 29 - Påbud om etablering af terrænsikring
> 30 - Byggetilladelse til tilbygning til bolig med udnyttet tagetage, indbygget garage og overdækket indgangsparti
> 31 - Tilladelse til opførelse af carport
> 32 - Manglende byggetilladelse til etablering af tagterrasse