Kategori  (0)
Øvrige (13), Ibrugtagning (1), Helhedsvurdering (32), Byggeret (13)
BR 1982 (1), BR08 (17), BR10 (26), BR95 (1), BR-S 98 (6), Byggeloven (1), Offentlighedsloven (2), BR15 (2), BR 1961 (1)
Emneord  (0)
Alle kategorier

53 - Hjemvisning af afgørelse om opførelse af enfamiliehus og garage pga. manglende partshøring

53 - Hjemvisning af afgørelse om opførelse af enfamiliehus og garage pga. manglende partshøring.pdf
(363,39 KB)