Planlovsdage 2012


Planlovsdage 2012
 
I samarbejde med Naturstyrelsen, indbød DABYFO, Danske Plan-chefer og Kommunalteknisk Chefforening ledere og med-arbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø- og byggesagsafdelinger til Planlovsdage 2012.

Ved dette års Planlovsdage er fokus flyttet væk fra den ”grønne bølge”, efter at denne har været i fokus på de seneste års planlovsdage.

Naturligvis er klimatilpasning og bæredygtighed centrale emner i planlægningen, og programmet for dette år forholder sig således også til denne del af planlægningen.

I konsekvens af konstruktive tilbagemeldinger fra kredsen af deltagere, havde vi i år tilrettelagt et program, hvor omdrejningspunktet var den mere ”traditionelle” planlægning. Vi tematiserede omkring lokalplanlægningen – Entydig og præcis lokalplanlægning, kontra løse og rammesættende lokalplaner – Er det muligt at nå til gode resultater?

Tidligere tiders driftige erhvervs- og handelsbyer er i løbet af de sidste 10-20 år henfaldet til kedelige og grå byer. Ikast-Brande Kommune har sat sig sammen med Realdania, for at udarbejde visioner og pege på kvaliteter og nye muligheder, for at reetablere og udvikle Bording til en attraktiv by – regionalt såvel som lokalt.

Som afslutning på dagen gæstede Cowi os med et oplæg, der tog
afsæt i den nye Detailhandelsredegørelse, og der gjorde status over kommunernes udmøntning af Planlovens detailhandelsregler og
tog temperaturen på handelslivet i bymidterne gennem undersøgelser på Fyn og i 10 byer landet over.

Det var virkelig nogle lærerige indlæg der kom. Debatten var ivrig, på årets forsøg med "Summemøder" og vi takker alle, deltagere som aktørere, for at være med til, at vi havde så stort udbytte ud af dagene alle 3 steder i landet.