Høringer

Høringsvar over udkast til bekendtgørelse om byggeri reglementet (BR18)
Høringssvar vedr. BR18 (docx) 

Høringssvar til høring over udkast til ændring af tre bekendtgørelser på byggeområdet
DABYFO KTC høringssvar (doc)