Program


09.00 Registrering, kaffe/te
09.30 Velkomst
Ved Åse Nielsen, formand DABYFO
09.35
Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Ved Sara Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
10.00
Nyt om planloven
Det forventes, at Danmark i fremtiden vil opleve mere voldsomt vejr, der kan betyde flere oversvømmelser eller mere erosion af kysterne. Vejrhændelserne kan resultere i et stort udgiftspres på såvel den offentlige som den private økonomi.

Regeringen har derfor gennemført en planlovsændring der skal bidrage til, at kommunernes planlægning i større omfang understøtter forebyggelsen af skader, som følge af oversvømmelse eller erosion i kommuneplanen.
Hvis kommunerne vælger at planlægge i de udpegede områder, skal kommunerne sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion.
 
Endvidere medfører lovændringen, at der gives mulighed for, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan fravige pligten til at tilvejebringe en lokalplan ved etablering eller ændring af kystbeskyttelsesanlæg.
 
Ved Sara Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 
10.30 Kaffe/te
11.00
Klimatilpasning
- Erfaringer fra partnerskabet "Regn & Byer"
Vi vil i de kommende år investere store beløb i klimatilpasning. Hvordan får vi mest ud af disse investeringer? Erfaringer viser, at et tæt og  tvær-sektorielt samarbejde mellem forsyningsselskaber og kommuner er nøglen til at udvikle fælles projekter, der ofte både er billigere og giver mer-værdier i form af natur, byrum og livskvalitet.
 
Partnerskabet Regn & Byer har i snart to år arbejdet på at udvikle redskaber og modeller, der skal hjælpe kommuner og forsyningsselskaber med at styrke deres samarbejde for derigennem at kunne identificere og realisere fælles klima-tilpasningsprojekter.

Sammen med de kommuner, som deltager i projektet vil sekretariatsleder Søren Møller Christensen fortælle om erfaringerne fra projektet.

Bag partnerskabet står Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, KTC samt Forsikring & Pension.

OPLÆG I AALBORG:
Projektleder Lis Ravn Sørensen og miljø
medarbejder Pieter Mogree, Lemvig Kommune
 
OPLÆG I MIDDELFART:
Biolog Katrine Juul Larsen, Assens Kommune
 
OPLÆG I KØBENHAVN:
Chefkonsulent Lone Plovstrup, Roskilde Kommune
 
Ved Søren Møller Christensen sekretariatsleder i Regn & Byer og partner i carlberg/christensen.
12.15
Frokost
13.30
Statens nye rolle og nationale interesser
Med moderniseringen af planloven har kommunerne fået et større råderum og et større ansvar, og staten skal "blande sig” mindre i kommunernes planlægning. Christina Berlin Hovmand vil fortælle om, hvordan staten ser på sin nye rolle, og hvad fokuseringen af de nationale interesser betyder for statens tilsyn med disse i kommunernes planlægning.
Ved Christina Berlin Hovmand,
kontorchef Erhvervsstyrelsen
14.10
Detailhandelsstrukturen og planlovens nye muligheder
Oplæg fra Herning Kommune der har erfaringer med planlægningen af nye aflastningsområder i forhold til bymidten, handelscentre og nabokommuner.
Ved Kaare Hjorth, planlægger
Herning Kommune
14.50
Afslutning
Ved Aase Nielsen, formand, DABYFO 
15.00
Kaffe/Kage/Netværk