Materiale fra Planlovsdag 2018 >
> Indbydelse til Planlovsdage 2018
 

Planlovsdage 2018


Planlovsdage 2018
 
DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger til Planlovsdage 2018.

På dette års planlovsdage vil vi blive præsenteret for både de nye lovændring og forskellige projekter vedrørende klimatilpasning.
 
Herudover vil der være et oplæg om statens nye rolle og nationale interesser, og sidst men ikke mindst vil der være et oplæg om detailhandelsplanlægning.

Planlovsdagene vil således byde på spændende og aktuelle indlæg, som belyses fra forskellig vinkel.


Tilmelding til Planlovsdage 2018

Afgift
Kr. 1.475,- pr. deltager incl. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
 
Efter DABYFO's modtagelse af tilmelding vil bekræftelse og elektronisk faktura samt evt. supplerende informationer om arrangementet blive fremsendt.
 
Evt. afmelding skal være skriftlig (mail eller pr. post)
Ved afmelding senere end 1 uge før arrangementets afholdelse tilbageholdes et gebyr på 40% af afgiften. Ved evt. afmelding på selve dagen - eller ved udeblivelse uden afmelding - forfalder hele afgiften til betaling.

Tilmeldingsfristen er 21. februar 2018. 
BEKRÆFTELSER udsendes på mail umiddelbart efter tilmeldingsfrist-datoen.


Kommune/andet:  
Stilling:  
Navn:  
Adresse:  
Postnr./by:  
Telefon:  
Email:  
EAN:
Arrangement: