Indbydelse til Planlovsdage 2016

DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesags-afdelinger til Planlovsdage 2016.

Planloven står over for en liberalisering og flere store ændringer. Det vil få stor indflydelse på arbejdet i landets kommuner, men også i staten. Hvad bliver ny praksis og hvad bliver vores fremtidige roller?
 
Derfor vil det, ved dette års Planlovsdage være naturligt, at fokus rettes på udlægningen af ændringerne og hvordan vi må forholde os til dem.
 
Vi lægger sidst på dagen op til en paneldebat, hvor dagens indlægsholdere diskuterer ændringerne og forholder sig til både muligheder og begrænsninger.
 
Vi forventer, at kommunerne vil få god gavn af disse diskussioner i forhold til den oversættelse, som der kræves til den kommunale hverdag. Derfor har vi store forventninger til aktualiteten og et spændende set-up med flere kompetente ekspertindlæg.
 
Programmet vil, udover paneldebatten indeholde 5 temaer.
 
Kystområder: Regeringen ønsker, at det skal blive lettere for private investorer og kommunerne, at indføre tiltag i kystnærhedszoner med respekt for natur og miljø. Der vil blive rettet fokus på mulighederne for Kyst- og Naturturisme. Detailhandel: Udviklingen i detailhandlen er en evig faktor i planlægningen. På baggrund af erfaringer fra Fyn, vil der blive rettet fokus på, hvilken betydning en liberalisering af detailhandelsbestemmelserne vil få for detailhandlens aktører og borgerne. By og land: Udnyttelsen af overflødige landbrugsbygninger, og friere rammer for udvidelse og erhverv i det åbne land, er nogle af de muligheder, som en liberalisering har fokus på. Hvilken betydning vil det få for opfattelsen af forholdet mellem by og land? Kortere høringsfrister – borgerinddragelse og interne processer: Regeringen ønsker kortere høringsfrister og en halvering er målet. Hvordan kan det imødekommes i kommunerne, og hvordan vil vores borgere, samarbejdspartnere, interessenter og developere kunne arbejde med det? Nye borgerinddragelsesmetoder fra Aalborg Kommune vil måske give et svar på det, og på hvordan kommunens planpraksis ser ud i fremtiden. Statslige interesser: Der er lagt op til, at staten skal have mindre indflydelse på den lokale kommunale planlægning. Det fremtidige statslige fokus bliver sat i forhold til store produktionsvirksomheder, transportkorridorer, natur og miljø, kulturarv og landskaber. Hvordan samarbejder vi om det og hvad bliver vores roller?
 
Planlovsdagene vil som nævnt byde på en række spændende indlæg, som belyser emnerne fra forskellige eksperters vinkler. Du vil herudover, få mulighed for at udbygge dit netværk og diskutere emnerne med dine kolleger. Vi håber naturligvis, at programmet giver anledning til refleksion og inspiration til, hvordan vi sammen kan arbejde med planlovens nye muligheder og begrænsninger, så det kommer til at give mening i dagligdagen.
 
Planlovsdagen gennemføres følgende 3 steder i landet:
 
Aalborg: Kongres- og Kulturcenteret, tirsdag  d. 8. marts
Middelfart: Hindsgavl Slot, onsdag d.  9. marts
København: Hotel Schæffergården, onsdag d. 16. marts  
 
Tilmelding sker – senest den 25. februar 2016 - på foreningens
hjemmeside: www.dabyfo.dk (klik først ”Kurser” derefter ”Planlovsdag”).

Med venlig hilsen
 
Åse Nielsen, Formand DABYFO
Anders Hoffmann, Vicedirektør Erhvervsstyrelsen
Anja Carlslund, Formand Danske Planchefer
Søren Gais Kjeldsen, Formand KTC