Kategori  (0)
Øvrige (13), Ibrugtagning (1), Helhedsvurdering (33), Byggeret (13)
BR 1982 (1), BR08 (17), BR10 (26), BR95 (1), BR-S 98 (6), Byggeloven (1), Offentlighedsloven (2), BR15 (2), BR 1961 (1)
Emneord  (0)
Alle kategorier

00 - Beregning af etageareal i trapperum med stor durchsicht

Baggrund

Der bliver bygget en hel del i Roskilde, og vi bliver jævnligt konfronteret med, at vi er striksere end andre kommuner vedr. trapper og etageareal.

Det er måske fordi de andre kommuner ikke kender afgørelsen, eller tolker den anderledes end vi.
Vi havde i mange år en praksis med, at når der var en større durchsicht i et trapperum i et enfamiliehus, så fratrak vi den store durchsicht som dobbelthøjt rum. Det tænker jeg andre kommuner også har gjort, eller stadig gør.
 
I Statsforvaltningens afgørelse – under afsnittet ”Etageareal”- hjemvises vores afgørelse, på baggrund af, at vi ikke i tilstrækkelig grad har foretaget en konkret vurdering af om der er tale om et rum der alene fungerer som trapperum og entre, eller om der er tale om et rum der langt overgår selve trappens pladsbehov. De henviser desuden til Statens Bygningshåndbog, vejledning 123 (april 2016).
 
Det er således vores opfattelse, at Statsforvaltningen ikke mener at vores hidtidige praksis for trapperum/dobbelthøje rum er i orden.
 
I kan jo selv læse den og tolke, men vi tolker den således:
  • Der skal i alle tilfælde konkret vurderes om der er tale om et trapperum eller ej
  • Der skal være tale om et rum der langt overgår selve trappens pladsbehov, hvis det skal betragtes som et dobbelthøjt rum.
 
Jeg mener, at denne afgørelse har meget principiel karakter, og bør give grund til overvejelser i de forskellige kommuner, om en praksis med fradrag af dobbelthøje rum, i virkeligheden kun er med til at forøge b% utilsigtet og uhensigtsmæssigt.

Vi kan i hvert fald konstatere, at med en b% på 30,  50 m2 gratis sekundært byggeri, og voldsomt stor flisearealer, bliver der i nybyggeri, kun få beskedne grønne arealer tilbage, der er renset for træer og buskadser (og insekter). Ikke så godt for vores biodiversitet og klimaregnskab, så måske er det meget godt med at få has på disse ”skjulte” arealforøgelser.
 
Venlig hilsen
 
Jan Kurt Rendboe

Afsnitsleder Byggesag
Miljø og Byggesag
Roskilde Kommune
 
00 - Beregning af etageareal i trapperum med stor durchsicht.pdf
(449,27 KB)