Planlovsdage 2016

DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesags-afdelinger til Planlovsdage 2016.Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO.
 
 

Byggelovsdage 2015

 
Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO, indbød den 11.11 og den 24.11 i samarbejde med Trafik og Byggestyrelsen ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Byggelovsdage 2015.

430 deltagere trodsede kulde og sne og mødte op henholdsvis på Hotel Munkebjerg i Vejle og Hotel Schæffergården i Gentofte til gode dage med interessant og livlig debat og veltilrettelagte og saglige indlæg.
.
 
 

Årsmøde 2015 Generalforsamling

 
 
Det var en fornøjelse at se, at så mange nye, men også at kære velkendte ansigter havde fundet vej til Hotel Hesselet ved Nyborg Strand, hvor DABYFOs årsmøde afholdtes den 28.-29.maj 2015. 

Tak for Jeres tilbagemeldinger den sidste dag. Det var positiv respons at høre, at vi havde ramt plet angående årets tema. 

Og ligeledes tak for Jeres aktive indsats på workshoppen "Fremtidens medarbejder".
 
 

Fjernelse af den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne

Læs DABYFO's bemærkninger til Statsministerens udmelding om fjernelse af den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne.
 


Centralisering af byggesagsbehandling er ikke løsningen

af Åse Nielsen, formand for DABYFO

Endnu et spændende år står foran os, med en række spændende opgaver, men også nogle udfordringer, som vi skal arbejde lidt videre med, før det bliver rigtig godt.
 
Jeg tænker her blandt andet på Byg og Miljø, der endnu er i sin spæde start, men som på sigt forventes at blive et rigtig godt redskab i sagsbehandlingen. 

Byggesagsområdet har i lang tid været i fokus i forhold til effektivitet og service – og intet tyder på, at dette fokus ændres. DABYFO vil som altid arbejde positivt for, at finde de bedste løsninger for vores fagområde som helhed, både indenfor de muligheder der er – men også ved at medvirke til, at bringe nye muligheder i spil, hvor det giver mening.