Byggelovsdage 2014

11. og 18. november 2014 
 
-- TILMELDING LUKKET - ALT OPTAGET -- 

Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO indbyder i samarbejde med Energistyrelsen herved ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Byggelovsdage 2014.
 Ejendomsdage 2014

12. og 19. november 2014 
 
OBS! Tilmeldingsfristen udvidet til den 3. november 2014 
 
DABYFO indbyder hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale afdelinger der arbejder med drift- og renovering/opførelse af kommunens ejendomme til EJENDOMSDAGE 2014.

Indledningsvis skal det oplyses at DABYFO i 2013 afprøvede et nyt koncept benævnt BYGGESYMPOSIE 2013. Tilbagemeldingerne på dette nye tiltag var bl.a. at der skulle være mere klar adskillelse på emner der naturligt hørte hjemme på BYGGELOVSDAG, således at emner der reelt var henvendt til de kommunale ejendomsadministratorer fik et mere selvstændigt fokus.

Dette taget til efterretning har nu medført et mere adskilt koncept mellem vores 2 velkonsoliderede PLANLOVSDAG, BYGGELOVSDAG og nu sidste og 3 skud på stammen EJENDOMSDAG.
 
> Læs mere og tilmeld


Studietur 2014 Venedig

27.-30. september 2014 
 
Vi takker deltagerne for nogle dejlige dage sammen i Norditalien. Skulle du have nogle gode fotos fra turen, skal du være meget velkommen til at indsende dem, så vi kan dele dem på websitet.
 
Send billederne via mail til: info@dabyfo.dk

 


Årsmøde 2015 Generalforsamling

28.-29. maj 2015 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Årsmøde og Generalforsamling 2015.